Blogia
MACC

BASES DO TGN 09, EXTRACTE!

BASES DO TGN 09, EXTRACTE!

DENOMINACIÓ D’ORIGEN TARRAGONA 2009
D.O. TGN’09

PROGRAMA DE DIFUSIÓ DE LES MÚSIQUES POP, ROCK I TENDÈNCIES EMERGENTS

DINOVENA EDICIÓ

PREMI CIUTAT DE TARRAGONA DE MÚSIQUES MODERNES
PREMI ESPECIAL DENOMINACIÓ D’ORIGEN CATALUNYA

BASES DEL PROGRAMA:
http://do.musicstgn.cat
http://www.musicstgn.cat/

1.       Els objectius d’aquest programa són establir un marc de trobada entre les noves formacions de músiques pop, rock i de tendències emergents que treballen per donar a conèixer les seves creacions artístiques, alhora que cercar-ne de manera progressiva en la professionalització i l’excel·lència. Així mateix, per primer cop ens incorporem de plè en les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), afavorint la familiarització dels músics en les actuals formes de difusió i distribució dels continguts artístics i contribuïr a la seva progressiva professionalització.

2.       PREMI ESPECIAL DENOMINACIÓ D’ORIGEN CATALUNYA.

Hi prendran part els guanyadors dels següents certàmens en la seva edició 2008 o 2009:

• Concurs de música de Badalona.
• Rock a l’Ascensió de Granollers.
• Certamen de pop-rock Terres de Lleida.
• La.Ramona (Projecte Sonora Banyoles).
• Denominació d’Origen Tarragona.

L’ordre d’actuació serà per sorteig.
La data d’actuació serà dimarts 22 de setembre (vigília de Santa Tecla), a l’esplanada dels jardins del Camp de Mart de Tarragona.
Cada participant rebrà una remuneració 200 € en concepte de dietes i viatges.
El Premi Especial Denominació d’Origen Catalunya serà de 1.800€, a més d’una actuació al Mercat de Música Viva de Vic 2010.

 

3.       PREMI CIUTAT DE TARRAGONA DE MÚSIQUES MODERNES.

Podran participar les formacions de pop, rock i tendències emergents que acreditin que, com a mínim, un dels seus components és resident a les comarques del Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Baix Penedès, Alt Penedès, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Montsià, Priorat, Terra Alta, Garraf, Urgell, Matarranya, Ports, Alt Maestrat i Baix Maestrat. Les formacions que es presentin no hauran obtingut la primera posició en cap de les anteriors edicions d’aquest programa.

4.       Són considerades com a bandes seleccionables les que s’emmarquin dins les músiques pop, rock i de tendències emergents, admetent-se dins aquestes etiquetes les seves múltiples i diferents variants.

5.       Cada grup facilitarà una URL de la xarxa MySpace, site del grup, o altres on poder escoltar tres temes originals, abans de les 24h. del 10 de juliol del 2009, a l’adreça electrònica: musica@tarragona.cat.
Cal que del lloc se’n pugui obtenir, des d’un enllaç fàcilment localitzable:
5.1 el nom i cognoms de cada component, l’adreça del músic que actua d’enllaç amb l’organització (resident en una de les comarques esmentades en el punt 2), el seu NIF, l’adreça postal, el telèfon i adreça electrònica.
5.2. El currículum de la banda descarregable en format WORD.
5.3. Fotografia en format JPG que s’utilitzarà amb finalitats promocionals. Ressolució mínima 300 pdi
5.4. El rider del grup en PDF. L’Associació de Músics de Tarragona disposa a la seva pàgina web
http://do.musicstgn.cat/rider/rider.html d’un rider estàndard.
5.5. Número de compte bancari.
Tot aquest material es revisarà un cop hagi arribat la URL a l’adreça de correu . En cas que s’observi alguna mancança, el grup presentat no entrarà a concurs.

6.       Les formacions seleccionades en anys anteriors presentaran enregistraments de temes no presentats prèviament.

7.       Una Comissió Artística integrada per especialistes del món musical – Associació de Músics de Tarragona, l’Aula Músic’s de Tarragona i Reus, intèrprets, periodistes, promotors privats, promotors, tècnics de gestió cultural, amb la presidència de la Consellera de Cultura, procedirà a la selecció de les formacions. S’estableixien com a criteris:

7.1. La creativitat i l’originalitat
7.2. La qualitat artística i tècnica
7.3. L’interès com a proposta emergent i de futur
7.4. El treball previ en l’elecció del repertori i l’informació complementària al site del grup
7.5. Les perspectives industrials.

8.       Són requisits per a la presentació dels treballs:

8.1. No s’acceptarà la inclusió de “covers” o versions, ni en aquesta fase ni en els directes.
8.2. Com a màxim hi haurà dos components d’un mateix grup en bandes diferents, tenint en compte que els vocalistes no podran repetir.

9.       ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

ÀMBIT A. ESCENARI Esplanada dels jardins del Camp de Mart

Vuit grups actuaran dins les Festes de Santa Tecla els dies diumenge 20 i dilluns 21 de setembre, declarades d’Interès Nacional pel Govern de la Generalitat de Catalunya i Festa d’Interès Turístic Estatal pel Govern de l’Estat. Actuació de 45 minuts a l’Escenari Esplanada dels jardins del Camp de Mart amb equip de so i llums professionals.
L’incompliment dels horaris pot comportar pèrdua de temps d’actuació i/o desqualificació.

ÀMBIT B. ESCENARI PALMERES.

Vuit formacions actuaran dimarts 15 i dimecres 16 de setembre dins les Festes de Santa Tecla. Actuacions de 30 minuts en l’ escenari del passeig de les Palmeres, amb equip de so i llum professional.
L’incompliment dels horaris pot comportar pèrdua de temps d’actuació i/o desqualificació.

ÀMBIT C: PROGRAMACIÓ ESTABLE

Les formacions de l’àmbit A i les de l’àmbit B actuaran durant l’hivern i la primavera del 2010 en la programació concertada que han estipulat l’Ajuntament de Tarragona, el cafè cantant La Vaqueria i la sala El Cau. Aquestes actuacions es realitzaran els dijous entre els mesos de gener i juny puntualment a les 22.15 h, i tindrà una durada de 45 minuts. Les actuacions d’una i altra sala s’alternaran en el calendari. Les proves s’iniciaran a les 19 h i tindran una durada màxima de dues hores.
L’incompliment dels horaris pot comportar pèrdua de temps d’actuació i/o desqualificació.

10.   La Comissió Artística es reunirà el 24 de juliol i emetrà el seu veredicte que es trametrà als participants amb el còmput global i amb el desglossament de criteris i punts propis de l’interessat.

11.   Cada grup seleccionat rebrà una comunicació formal escrita dirigida a l’adreça postal i a l’email de contacte, amb la indicació del lloc, dia i hora en què actua, així com del seu horari de proves. Aquestes comunicacions es faran abans de l’11 d’agost. S’adjuntarà per email un contracte administratiu de treballs específics i concrets no habituals de l’Administració que caldrà retornar per correu postal signat abans del 15 d’agost.

12.   Els membres de la Comissió Artística qualificaran tots els enregistraments en cada criteri d’1 a 5 punts, sense decimals. Això no exclou el debat inherent entre els membres de la Comissió.

13.   S’estableixen els pagaments següents, amb impostos inclosos, per cada un dels àmbits:
Àmbit A: 475 € (325 € en concepte de caixé; 150 € en concepte de dietes i viatges)
Àmbit B: 375 € (225 € en concepte de caixé; 150 € en concepte de dietes i viatges)
Àmbit C: 300 € (150 € en concepte de caixé; 150 € en concepte de dietes i viatges)

La dotació econòmica del caixé serà sotmesa a tributació, d’acord amb la legislació vigent (15 % IRPF), sempre i quan no es tracti de persones jurídiques.

14.   Cada grup seleccionat rebrà en mà la comunicació del lloc, dia i hora en què actua dins la programació estable 2009, així com del seu horari de proves, comunicació que formalment es realitzarà coincidint amb el seu concert durant les Festes de Santa Tecla.

15.   Una segona Comissió Artística, integrada per persones del món musical valorarà els directes de l’àmbit A, i atorgarà el Premi Ciutat de Tarragona de músiques modernes valorat amb 1500 € + 24 hores a l’estudi de gravació de l’Aula de Músic’s de Tarragona i Reus, i una actuació remunerada amb 500 € en una de les programacions municipals de 2009 - 2010 (La dotació econòmica serà sotmesa a tributació, d’acord amb la legislació vigent -15 % IRPF-, sempre que no es tracti de persones jurídiques.)
Enguany també seran premiats el segon i tercer classificats, amb 20 i 16 hores d’estudi respectivament, sota el patrocini de l’Aula de Músic’s de Tarragona i Reus. D’aquestes gravacions se’n farà una edició en maxiCD que serà distribuïda amb la revista Enderrock als mitjans i agents que treballen en l’àmbit de la música a Catalunya. 

16.   Així mateix la banda seleccionada tindrà quatre actuacions promocionals dins la Gira D.O.TGN:
Mes de maig: Una dins la Fira de Música al carrer de Vila-seca del 2010.
Mes de maig: Una dins la final del concurs Rock a l’Ascensió de Granollers del 2010.
Mes de juliol: Una dins el festival Senglar Rock de Lleida del 2010.
La corresponent a una programació musical a la ciutat de Tarragona.
En cas que la banda efectuï un enregistrament durant l’any 2010 hi haurà de figurar el logotip de l’Ajuntament de Tarragona i se li hauran de lliurar 10 exemplars.

Aquesta Comissió valorarà:

16.1. Els mateixos criteris establerts en el punt 7
16.2. L’execució musical i compenetració del grup en directe.
16.3. La posada en escena

La reunió es realitzarà dimarts 22 de setembre.

17.   La incompareixença d’un grup suposarà la desqualificació en tot el programa.

18.   Cadena Cien (SER pendent negociació) i Tarragona Ràdio, emissores patrocinadores d’aquest certamen, oferiran una sèrie de programes en què participaran les bandes seleccionades en els àmbits A i B.

19.   Les formacions seran directament representades pel músic que figura com a enllaç, i no per una empresa de management, des del moment de la primera selecció fins la programació estable, fins i tot, en el cas de resultar guanyadors, per a l’actuació dins la programació de Festes del 2010.

20.   Els grups amb un contracte en vigor amb una companyia discogràfica queden exclosos d’aquesta convocatòria, així com òbviament els que tinguin un altre contracte amb l’Ajuntament dins les Festes de Santa Tecla 2010.

21.   El programa D.O. TGN ’09 convidarà també, fora de la selecció general, diversos grups de la demarcació entre els que ja tenen una certa projecció exterior – enregistraments en CD, actuacions considerables, premis anteriors-, per actuar.

22.   El backline de l’Esplanada dels jardins del Camp de Mart, contractat per l’Ajuntament en conveni amb l’AMT, inclourà: base de bateria, dos amplificadors de guitarra amb els pedals respectius de canvi de canal i un amplificador de baix, així com equip de so de 16 Kw i equip de llums de 48 Kw. Serà d’ús obligatori.

23.   El backline del Passeig de les Palmeres, contractat per l’Ajuntament en conveni amb l’AMT, inclourà: base de bateria, dos amplificadors de guitarra amb els pedals respectius de canvi de canal i un amplificador de baix, així com equip de so de 8 Kw i equip de llums de 24 Kw. Serà d’ús obligatori.

24.   L’organització establirà un horari en el qual cada grup tindrà dret a mitja hora de proves, a excepció del primer que diposarà de 15 minuts més per a la bateria. En cas que un grup no arribi a l’hora de la convocatòria establerta per l’organització perdrà el dret a les proves, o en tot cas el temps de retard.

25.   Les formacions actuaran en directe amb els mateixos músics que figurin en la biografia del grup penjada a la seva web.

26.   En cas de qualsevol incidència que alteri el programa d’actuacions, el nou ordre i dia d’actuació el determinarà l’Ajuntament amb un mínim de 12 h d’antelació. La percepció del caixet és condicionada a la realització de les actuacions.

27.   L’escenari de l’espai l’ Esplanada dels jardins del Camp de Mart, serà un escenari cobert, fet que facilita la realització de l’actuació en cas de pluja.

28.   Si per causes de força major, encara s’hagués de suspendre alguna de les actuacions, es realitzarien el mateix dia al cafè cantant La Vaqueria. Aquest canvi d’espai motivaria l’adequació horària de les actuacions que passarien a ser de 30 minuts.

29.   Els caixets es percebran per transferència bancària un cop realitzada l’actuació.

30.   D’acord amb el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, art. 1, 14 i 17, en ser interpretades les obres, peces o títols pels mateixos autors que les han creades, l’Ajuntament no pagarà drets d’autor.

31.   Els grups participants eximeixen de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol transgressió de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual en què poguessin incórrer.

32.   Els 3 primers grups classificats en l’àmbit A cedeixen el tema gravat als estudis de l’Aula de Músic’s de Tarragona i Reus exclusivament per a l’edició d’un maxiCD compilatori, que editarà el segell Enderrock amb un tiratge de 2.500 exemplars. La revista Enderrock s’encarregarà de la distribució d’aquest CD.

33.   Detall del pla de comunicació:

a. Santa Tecla: aparició de l’actuació de cada grup a:
- 75.000 programes
- web. http://www.santateclatarragona.cat/
- crítiques diàries al Diari de Tarragona i al Diari el Punt

b. Programació estable: aparició de l’actuació de cada grup a:
- 5.000 programes
- 1 anunci 2x2 a color amb fotografia del grup al diari Més Tarragona el dia del concert
- 1 campanya setmanal a la Cadena Cien (SER pendent negociació).

c. Altres elements promocionals:
- Edició de 2.500 maxiCD promocionals.
- Anunci al catàleg de Música Viva de Vic (2.000 exemplars)
- Article a la revista Enderrock amb edició de 9.200 exemplars.
- Pàgina genèrica a Vic (2.000 exemplars).

Informació:

http://do.musicstgn.cat/
http://www.musicstgn.cat/
musica@tarragona.cat

telèfon: 977 296 100
Fax: 977 296 254

Programa convocat per l’Ajuntament de Tarragona

Amb la participació de:

Associació de Músics de Tarragona
Aula de Músic’s de Tarragona i Reus
Revista Enderrock
Mercat de Música Viva de Vic
Festival Senglar Rock de Lleida (RGB)
Associació La Rotllana de Badalona
Ajuntament de Granollers
Fira de Música al carrer de Vila-seca

I el patrocini de:

Cafè Cantant La Vaqueria
Sala El Cau
Sala LOOP
Aula de Músic’s de Tarragona i Reus
Consell Regulador dels vins de la D.O. TGN
Diputació de Tarragona

Mitjans patrocinadors:

Cadena Cien
(SER pendent negociació).
Tarragona Ràdio

 

Programa adherit al PLA LOCAL DE JOVENTUT DE TARRAGONA.

 

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres